dostawa wina musującego

Wina musujące

Wino musujące – rodzaj wina o znacznym nasyceniu dwutlenkiem węgla. Dwutlenek wytwarza się w procesie fermentacji, w butelce bądź zbiorniku, lub jest sztucznie dodawany. Najbardziej znanym rodzajem wina musującego jest szampan. Prawdopodobnie ich produkcję zapoczątkował Christopher Merret. Zgodnie z pierwszą polską urzędową definicją, zawartą w Rozporządzeniu Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 24 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1921 r. Nr 98, poz. 711) za wina musujące uważane były wina gronowe, wina owocowe (wina z owoców i jagód), napoje zawierające wino gronowe lub owocowe o zawartości alkoholu ponad jeden (1%) procent objętości z których przy otwarciu flaszki uchodzi burząc się kwas węglowy. (Wikipedia)